El för processindustrin

SSE tar del i utvecklingen av kundernas system för kraftförsörjning och automation. Målet är högre effektivitet, större tillgänglighet och färre störningar.

El är en grundförutsättning för processindustrin och därför är det viktigt med en kompetent leverantör som utvecklar, bygger, programmerar, driftsätter och installerar med en totalsyn och ett fokus på kundens tillverkningsprocess.

 

 • Ställverk
 • Transformatorer
 • Nätstationer
 • Inomhusbetjänande större ställverk
 • Faskompensering
 • Reservkraft
 • Likriktare
 • Batterisystem för övervakning
 • Jordfelsövervakning
 • Reläprovning
 • Periodisk tillsyn och service
 • Selektivitetsberäkningar
 • Nätanalyser
 • Konstruktion, beräkning och dimensionering
ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR