Rådgivning – Elkvalité

Vi utför mätningar för att mäta din anläggnings elkvalité

Kommer med förslag hur du kan förbättra den och även minska dina energikostnader.

 

Du kan därmed få större driftsäkerhet och förebygga slitage och driftstopp.

 

Genom att gå igenom din elkvalité får du ett underlag med ditt nuvarande effektuttag så du kan planera en framtida effektoptimering av anläggningen. En bättre elkvalté ger besparingar i reducerade avgifter för reaktivt uttag, färre driftstopp och störningar samt en längre livslängd på din utrustning.

 

Vi har ny modern utrustning för reläprovning och batteritest för bl.a. periodisk tillsyn av elkraftanläggningar.

 

Vi erbjuder även energioptimering genom exempelvis installation av ny belysning och ljusreglering.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR