El-skåp, El-moduler och ställverk

SSE har egen verkstad för konstruktion och tillverkning av apparatskåp, centraler, ställverk, paneler och moduler. Här produceras enstaka enheter med unika funktioner och här sker legotillverkning och serieproduktion av moduler för maskintillverkare. Allt från styrsystem för villapannan till cirkulationspump för massaindustrins högeffektmotorer. Genom ett långt samarbete med processindustrin, verkstadsindustrin och maskintillverkare av olika slag, besitter SSE idag ett kunnande och en erfarenhet som är unik. Produkterna som tillverkas levereras till olika delar av världen. Den egna tillverkningen är en stor tillgång för SSE:s förmåga att kunna leverera kompletta lösningar från första behovsanalysen till installerad produkt.

 

Lågspänning upp till 1000V/6300A

Högspänning upp till 20kV

Motorställverk

Distributionsställverk

Form 1-4

Kapslingsklass IP30-IP54

 

Genom distribuerad I/O eller profibuslösningar ges möjlighet att mäta och kontrollera varje steg och ha full kontroll på processen redan på ställverksnivå.

 

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR