Byte av plattform i telefon växel

22 september, 2016

Tisdagen den 27/9 byter vi plattform på våra telefoner och växel, vilket kommer att innebära störningar i vår telefontrafik mellan kl. 11.00-13.00. Vid mycket akuta ärenden under denna tid (ifall ni ej kan nå berörd person) maila till ssepost@sse.se så försöker vi få fatt i berörd person, eller prova att maila direkt till berörd person under denna tid.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR