Elinstallation

SSE är en totalleverantör av entreprenad- och servicetjänster inom området elinstallationer.

SSE levererar kompletta lösningar till kunder som behöver ljus, kraft, värme och intelligenta elinstallationer.

Vi projekterar och installerar allt från specialanpassad belysning till mer standardiserade lösningar för industri, kontor och privatbostäder. Dessutom levererar vi transformatorstationer och kraftcentraler för industri och bostäder, elvärme för alla upptänkliga behov och larm- och övervakningsanläggningar.

Vi har jobbat med utveckling och installation av intelligenta installationer under flera år. Med hjälp av denna teknik kan flera funktioner styras automatiskt. De integrerade lösningarna kan variera från enkla till mycket avancerade konstruktioner.

SSE gör elinstallationer i samband med nybyggnation, renoveringar och utbyggnader i fastigheter som används som bostäder och av företag och organisationer.

SSE kan också anlitas för besiktningar, projektering, konstruktion och design inom området el.

 

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR