Installation

Förutom kompletta installationer av belysning, ventilation och värmestyrning installeras även separata funktioner som:

Jordfelsbrytare

En billig livförsäkring, då den bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli spänningsförande

Åsk- och överspänningsskydd

Åska och andra elektriska överspänningar skadar och förstör våra datorer, telefoner, TV-spel, musikanläggningar m.m.. Med åsk- och överspänningsskydd skyddar du din fastighet mot el-bränder och din hemelektronik.

Trädgårdsbelysning

Trådlösa funktioner

KNX, intelligenta hus

Vi har jobbat med utveckling och installation av intelligenta installationer under flera år. Med hjälp av denna teknik kan flera funktioner styras automatiskt. De integrerade lösningarna kan variera från enkla till mycket avancerade konstruktioner.

Tele- och datainstallationer

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR