Företagsuppgifter

4 januari, 2006

Från och med idag finns en ny sida under ”Om oss” gällande företagsuppgifter.
Enligt gällande skatteregler (EG direktiv 77/388/EEG) är det viktigt att fakturan innehåller vissa uppgifter för att momsen skall bli avdragsgill hos köparen. Läs mera på sidan företagsuppgifter.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR