Kurs i Elinstallationsreglerna

25 oktober, 2010

Den 13 oktober hölls en heldags utbildning för anställda i de nya elinstallationsreglerna.

Det var en heldags utbildning från EUU i de nya Elinstallationsreglerna och ELSÄK 2008:1. De var en teoretisk genomgång av de nya regelverken med fokus på förändringar.

Gamla begrepp har ersatts med nya, benämningen på skyddsledare ändras, kraven på jordfelsbrytare utökas i de flesta miljöer, kraven på frånkopplingstider skärps och för elinstallationer i badrum införs krav på skyddsutjämning. Det har också tillkommit helt nya delar som t ex behandlar kontroll före drifttagning, betjäningsgångar i driftrum och installationer av golv- och takvärmesystem. Alla som utför elinstallationer måste känna till det nya regelverket.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR