Aktuellt


KNX Partner

KNX Partner

Se vår nya artikel om KNX under Elautomation och KNX eller tryck på länken här KNX.

SSEs största utbildningssatsning

SSE håller nu under året på att genomföra sin största utbildningssatsning någonsin. Under året kommer våra medarbetare att genomgå en stor utbildningssatsning. Allt för att…

Elrättkampanjen

Tryck på länken nedan så får du en mängd information om vad Elrätt är och vad vi kan göra för dig. Elrätts webbplats

Elrätt

Elteknikbranschen är i förändring och våra kunder är inte alltid så medvetna om hur mycket kunskap som finns hos oss. Idag kan vi hjälpa till…


Krossanläggning

Krossanläggning

SSE utför elinstallationen för ombyggnad av bärlager. Från reläteknik till PLC styrning.

Runsberga Lantbruk

SSE har installerat Runsberga Lantbruk ABs nya lösdriftsladugård för ca 120 mjölkkor. Lantbruket bedrivs av Håkan Andersson med familj.

Full fart i vårsolen

Våren närmar sig och det är mycket att göra. Se närmare vad vi bland annat håller på med just nu. Installationsavdelningen i Blomstermåla: Installationen av…

Förskolan Kullen

Förskolan Kullen

Under våren och sommaren har man byggt en ny förskola i Färjestaden där vi haft förtroendet att installera elen.

Däck Roy

Däck Roy

Under hösten har Däck Roy i Färjestaden byggt en ny modern anläggning för sin däckhantering.Vi har haft förtroende för elinstallationerna.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR