Historik och utveckling

Vårt kunnande har målmedvetet växt fram under 75 års verksamhet. Utveckling med sikte på framtiden utifrån våra kunders specifika krav och behov är en självklar del i vår vardag.

Företagets verksamhet är i huvudsak inriktat på elunderhåll, datanät, elinstallationer samt byggnation och konstruktion av ställverk och automatikutrustningar.

 

  • 1988 köpte Lars-Eric och Rose-Marie Holmquist bolaget och tog över det en 1/1 1989 som då hette Bevi Elanläggningar AB och bytte samtidigt namn till Sydsvenska Elanläggningar SSE AB. Omsättningen 7Mkr.

 

  • 1993 stod företaget inför en ny utmaning då byggbranschen helt dog ut och de projekt som fanns inte gav någon täckning för företagets framtid och överlevnad. Istället för att dra ned på verksamheten beslutade man att satsa framåt och öppnades filialkontor i Oskarshamn. Man fortsatte att satsa framåt och 1994 förvärvades Färjestadens Elektriska AB på Öland. Omsättning 25Mkr

 

  • 1997 investerades i en ny och mer effektiv automatikverkstad, lokalerna på Mönsteråsvägen köptes och byggnation och tillverkning av våra ställverk och automatikutrustningar flyttades dit från Elvägen.

 

  • 2000 införskaffades en ny och modern termograferingskamera för att stärka vår position på förebyggande underhåll. Genom att termografera anläggningar kan man t.ex. se om något håller på att gå sönder och man kan göra ett planerat stopp och serva anläggningen och därigenom minska förutsedda driftstopp.

 

  • 2007 byggde vi ut automationsverkstaden för serieproduktion. Omsättningen 60Mkr.

 

  • 2008 byggde vi ut automationsverkstaden igen för en mekanisk del.

 

  • 2009 förvärvade vi våra egna lokaler på Väderumsvägen i Oskarshamn.

 

  • 2012 investeras i ny reläprovningsutrustning (Sverker 780) med batteritest (Torkel 840) för bl.a. periodisk tillsyn av elkraftanläggningar

 

  • 2013-2014 Vi genomför vår största utbildningssatsning någonsin med över 2000 timmar. Områden som särskilt satsas på är: Kommunikation inom fiber (CANT fiber/LAN), teleinstallation och moderna datanät, metodisk felsökning, energiteknik, belysningsteknik, dynamisk installation, KNX, maskinsäkerhet, industriell IT och fältbussar m.m. Omsättning 76Mkr

 

  • 2014 Vi har investerat i en ny bockmaskin för koppar till vår automatikverkstad. Vi bygger ut vår verkstad med ytterliggare 455kvm för att få en rationellare produktion av de störres ställverken. Vi har även investerat i en ny telefonväxel med modern IP teknologi. På datasidan har vi investerat i en ny fibersvets med den senaste tekniken. På installationssidan med en ny installationstester och ny presspistol för pressning av kabelskor.

 

SSE har under hela sin existens haft en stabil utveckling.

Vi jobbar hela tiden för att möta kundernas krav på kompetens och effektivitet. Vi är övertygade om att SSE har stora möjligheter att kunna utvecklas på ett positivt sätt för både kunder och anställda.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR