Marknad

Vi verkar inom två områden, industrin och entreprenad. Våra kunder söker lösningar för en tillförlitlig och effektiv elenergiförsörjning och representerar många områden.

Sydöstra Småland är vår lokala marknad med huvudkontor i Blomstermåla och verksamheter i Färjestaden och Oskarshamn. Våra kunder finns även i andra delar av landet och på mer avlägsna marknader. earth-3d-1155569-mExport sker till stora delar av världen, ofta i samarbete med andra företag.

För mer information läs under våra verksamhetsområden automation och elinstallation.

 

 

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR