Installation av nybyggd förskola

Under våren och sommaren har man byggt en ny förskola i Färjestaden där vi haft förtroendet att installera elen.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR