Installation av parhus i Ljusstaden

SSE installerar ett 20-tal parhus i Ljusstaden där slutkunden är Kärnhem

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR