Lantbruk

SSE har installerat Runsberga Lanbruk ABs nya lösdriftsladugård för ca 120 mjölkkor.
Lantbruket bedrivs av Håkan Andersson med familj.

Rundberga gård 1

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR