Leverans av två nya 400V ställverk

Leverans och montage av två nya 400V ställverk 2000A.

Ställverken är levererade med sammankopplingsbrytare (som används exempelvis vid service på någon av transformatorerna). Även ljusbågsvakter är installerade i ställverken.

  • Vi har ställt upp och kopplat in transformatorerna
  • Gjort reläskyddsinställningar och utlösningskretsar mot befintligt 10kV ställverk
  • Jord- och potentialanslutningar i nytt ställverksrum
  • Dokumentation och provning
ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR