Linfärja

När trafikverkets färja Elvira nyligen försågs med en helt ny framdrivning var del SSE som installerade både el- och styrsystem

Elvira trafikerar Stegeborgsleden vid inloppet till Göta kanal i Östergötland. Elvira är en linfärja och drivs med två motorer. SSE har försett Elvira med ett nytt styrsystem, elmotorer och frekvensomriktare och en touchpanel för manövreringen på styrbryggan. Vi har gjort färjan mer energieffektiv genom att byta ur den dieselhydrauliska driften mot en dieselelektrisk. När färjan dras framåt måste den bakre linan samtidigt bromsas för att förbli sträckt och hålla färjan i rätt kurs. Genom frekvensomriktare kan Elvira ta tillvara bromsenergin och återmata den till elmotorerna vilket ökar energieffektiviteten.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR