Runsberga Lantbruk

29 mars, 2012

SSE har installerat Runsberga Lantbruk ABs nya lösdriftsladugård för ca 120 mjölkkor.
Lantbruket bedrivs av Håkan Andersson med familj.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR