Service och underhåll

Vi har lång erfarenhet av drift och underhåll.

Det är viktigt med regelbunden service, men vi erbjuder även beredskap för dygnet runt service.

Du kan teckna ett kundanpassat serviceavtal som gör din dagliga verksamhet enklare och som minskar dina underhålls- och driftskostnader.

Vi erbjuder service i form av förebyggande underhåll, felavhjälpning och status kontroll.

Vi har kundanpassade avtal, exempelvis:

  • Ramavtal (tim- och materialpriser på löpande räkning)
  • Periodisk tillsyn (planerat underhåll, tillsyn och skötsel)
  • Felavhjälpande underhåll (akut, jour och beredskap)
ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR