Elkontroll

Elanläggningar åldras, precis som allt annat i fastigheten. Ju fler år som går, desto större är risken att något händer som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall någon som förolyckas. Tillsyn av elanläggning och elektriskt material är enligt lagen ägarens ansvar.

SONY DSC

Av säkerhetsskäl är det viktigt att elanläggningen och anslutet elektriskt material kontrolleras av kompetent personal, som är väl förtrogen med anläggningen och har goda kunskaper om gällande bestämmelser.

 

SSE kan erbjuda fortlöpande tillsyn d.v.s. en rutinmässig kontroll av elanläggning och elektriskt material för att eventuella skador och eller brister ska upptäckas och kunna åtgärdas snabbt.

 

Genom att teckna serviceavtal, SSE Elkontroll, kan du åtgärda felen innan olyckan är framme.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR