Energieffektivisering och rådgivning.

En byggnads energianvändning varierar med årstider, isoleringsfaktorer, injustering och styrning av värmesystem m.m. Ofta finns det en hel del att göra för att minska energiförbrukningen i de flesta typer av byggnade.

Hur ser elabonnemanget ut?

Ventileras det bort onödiga förluster?

Finns det behov av faskompensering?

Finns det behov av övertonsfiltrering?

Är belysningen bra och effektiv?

Har motorerna rätt varvtal?

Behövs reservkraft?

 

Vi erbjuder:

Långtidsmätning av uttagen effekt (abonnemangsoptimering)

Termografering, d.v.s. undersökning av elanläggning eller byggnad med värmekamera för att konstatera otätheter, kallras och brister i isolering.

Belysningsberäkning med kostnadsåterbetalningskalkyl.

Nätanalyser och utrustning för faskompensering.

Varvtalsreglering av motorer med frekvensomriktare.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR