Termografering

Termografering, eller också kallad termofotografering, är en metod som minskar risken för överhettningar i anläggningar. SSE har utfört termografering sedan 2000.

Regelbunden termografering är en effektiv metod för att hindra oplanerade driftsstop och omfattande skador till dryga kostnader.

Tekniken med termografi innebär att man vid fotograferingen mäter temperaturen vid utsatta punkter, exempelvis anslutningar eller kontroll av värmeläckage i fastigheter. Kunden får alltid en dokumentation av mätningarna.

Kameran ger mycket exakta uppgifter och felmarginalen är mycket liten.

Vi kan nu serva våra kunder med en högpresterande termograferingskamera med hög exakthet även på längre avstånd. Man använder kameran när man behöver en pålitlig felsökning och möjlighet att snabbt kunna rapportera kommande problem (förebyggande underhåll).

Det finns möjlighet för kunder som tecknar serviceavtal att få regelbunden termografering och översyn av el-anläggningen.

 

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR