SSE expanderar

14 maj, 2008

I takt med en ökad efterfrågan på våra automationsutrustningar och legotillverkning har vi byggt ut vår verkstad i Blomstermåla med ytterligare 260 kvadratmeter. Härmed har vi fått ett effektivare produktionsflöde och kortare ledtider som följd.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR