Vi är med och bygger ny pelletsfabrik i Fågelfors

4 juli, 2018

SSE är med och levererar och installerar ny mottagningsstation och kraftförsörjning till den nya pelletsfabriken i Fågelfors. Vi gör även elinstallationerna för den nya pellets- och loggsfabriken.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR