Sydsvenska Elanläggningar SSE AB

Vi är ett starkt team med elektriker och specialister på allt ifrån lågspänning till högspänning, automatikstyrning och programmering.

SSE och våra elektriker gör elinstallationer i processindustri, verkstadsindustri samt bostäder och kontor. Arbeten utförs hos kunder i hela Sverige och utomlands. Företaget besitter en stor kompetens, har lång erfarenhet och goda referenser. Cirka 70 personer är sysselsatta med konstruktions-, tillverknings- och installationsarbeten. SSE har sitt huvudkontor och sin verkstad i Blomstermåla, samt kontor i Oskarshamn, Kalmar och i Färjestaden.

Inget jobb är för litet eller enkelt. Inget jobb är heller för stort eller svårt. Till skillnad från ett litet installationsföretag kan vi ta oss an större projekt, kombinera specialistkompetenser från flera olika teknikområden och erbjuda en heltäckande lösning.

Vår vision är att bli det bästa elteknikföretaget i branschen när det gäller teknik, kompetens, kundrelationer och som arbetsplats.

Vi skall vara det naturliga och självklara elteknikalternativet vilket innebär att vi skall vara framträdande på marknaden som uppskattas av våra kunder. Vårt bemötande ska inge förtroende och vi skall vara lätta att kommunicera med. Vår prissättning skall vara konkurrenskraftig på kort och lång sikt, vi skall ge våra kunder prisvärda produkter/tjänster.

ORGANISATIONER
UN GLOBAL COMPACT - WE SUPPORT
CERTIFIERINGAR